Katarína Macurová

Studovala v ateliéru volné grafiky a knižní ilustrace na VŠVU v Bratislavě. V roce 2010 získala doktorát v oboru volné umění. V současnosti zde působí jako asistentka na katedře grafiky a jiných médií. Hlavním inspiračním zdrojem její tvorby je cestování, poznávání cizích zemí, kultur a zvyků. Ve své tvorbě kombinuje tradiční techniky (malba, grafika) s novými technologiemi (digitální malba, 3D modelování).

Ilustrovala například Turčianské povesti, Riečné povesti a Ja nič, ja muzikant.

Zajíčkova cesta

Zajíčkova cesta

Katarína Macurová

Jak najít své místo ve světě? Zajíček se vydává na dalekou cestu, aby zjistil, kam a hlavně ke komu doopravdy patří.
Ilustrace jsou vytvořené pomocí 3D softwaru.

více