Vladimír Kouřil

Narodil se roku 1944 v Těšeticích u Olomouce, od roku 1949 žije v Praze. V období 1972–1986 byl členem Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR, od roku 1980 se stal členem výboru Jazzové sekce. Za setrvání ve výboru i po zákazu činnosti Jazzové sekce byl v roce 1986 uvězněn na 10 měsíců. V roce 1991 ho soud rehabilitoval. Od roku 1988 publikoval v Gramorevue, poprvé v oficiálním periodiku. V letech 1990–1992 bylredaktorem porevoluční Melodie a redaktorem občasníku Artforum. Od té doby recenzuje a píše pro mnohá hudebně zaměřená periodika a rozhlasové stanice, texty doprovází LP a CD. V současnosti píše pro měsíčníky UNI, Harmonie, Hudební rozhledy a pro Český rozhlas – Vltavu.

Autor knih Český rock´n´roll 1956–69 (Jazzová sekce, 1981), Starý a mladý pán hrají jazz (Panglos, 1998), Jazzová sekce v čase a nečase 1971–1987 (Torst, 1999), Divná hudba dob nekalých (Volvox Globator, 2006).

Africké květiny – swingující samomluvy

Africké květiny – swingující samomluvy

Vladimír Kouřil

Širší zamyšlení nad jazzovou hudbou jako fenoménem, na němž stojí existence veškeré populární hudby, z pera znalce, posluchače a propagátora, který se jazzem zabývá celý život.

více