Fotografie ze křtu titulu Druhá derivace touhy: Člověk duše-vnější