Fotografie ze zimního Knihexu 2018

Další Knihex je za námi!
Děkujeme všem, kteří dorazili a podpořili tím menší nakladatele.