Václav Šlajch

Komiksový autor a ilustrátor, narozen 1980.

Člen tzv. nové vlny českého komiksu, zvané Generace 0, tedy skupiny autorů, kteří kolem roku 2000 v nastalém komiksovém vakuu upřeli svůj tvůrčí potenciál právě směrem ke komiksové tvorbě.

Záliba v narativním umění ho dále vedla k vystudování ateliéru Ilustrace na Ústavu umění a designu v Plzni (Ak. mal. Vladivoj Kotyza, Prof. Boris Jirků), kde získal bakalářský titul za fantaskní surreálnou absurditu "815 tajemství fialové krabičky". Následné magisterské studium pak absolvoval diplomovou prací "Lvice v trní" (báje Jaroměřska a východních Čech, vedoucí práce Doc. Josef Mištera). Jedna z pověstí souboru "Lvice v Trní" byla otištěna v magazínu AARGH! a získala cenu Muriel za nejlepší krátký komiksový příběh roku 2010. Ilustruje knihy a časopisy (Magnus, Maxim, Nový prostor...). Pravidelně spolupracuje se sdružením Analphabet books, Seqeunce nebo Městskou knihovnou v Praze. Pro knihovnu ilustroval komiksovým způsobem knihu "Příběh Pražské bible" (graf. úprava Zdeněk Ziegler) nebo nakreslil velkoformátový poster "120 let v moři literatury".

Od roku 2011 pak navázal spolupráci s režisérem Janem Svěrákem, se kterým jako výtvarník a ilustrátor do roku 2014 pracoval na dvou projektech: animovaném filmu pro Ceny paměti národa a celovečerním muzikálu "Tři bratři". Se Zdeňkem Svěrákem pak vytvořil stejnojmennou dětskou knihu.

Pro společnost Transparency International ilustroval stolní hru "Mezi kmotry" (původní název hry "Prasopolis" se autorovi nepodařilo prosadit), která mapuje principy korupce v české politice za pomoci příměru rozdílných lidí ke zvířatům.

Příklon k bajkovému vyprávění je pro Václava Šlajcha typický, použil ho například v komiksu Luboš Jednorožec (sbírka "Ještě jsme ve válce") nebo i pro své alter‑ego: černobílého Jezevce pro undergroundový magazín XrX.

Pro Šlajchovu tvorbu je dále příznačný specifický, lehce absurdní až surreálný humor a precizní kresba, která variuje od velmi pevné linky až po expresivní výraz. Jeho tvorba pravděpodobně nejvíce rezonuje s autory jako Jiří Grus nebo Karel Jerie.

Od roku 2013 pedagogicky působí v ateliéru Mediální a didaktické ilustrace na Fakultě umění a designu, ZČU v Plzni.

Mezi jeho studenty patří i známá jména současné nejmladší komiksové generace. Studenti, kteří byli již během studií ověnčeni cenami za vynikající práce. např. Lenka Šimečková, Ester Kuchyňková, Štěpánka Jislová, Lukáš Komárek nebo tvůrčí duo Staněk‑Sedlák.

Se studenty dali dohromady již několik ilustrativních a komiksových projektů. Např. výstavu obřího komiksového paravanu s názvem "Kapitoly vědeckotechnické revoluce" nebo knihu "Bahno, bída, Bohémové".

www.vaclavslajch.blogspot.cz

Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...